EIROPAS FONDI

Projekts „Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECĀ MAIZNĪCA” maizes rūpnīcas pārstrādes efektivitātes palielināšana”

Projekta mērķis: Palielināt maizes rūpnīcas pārstrādes efektivitāti.

Projekta Nr. 19-00-A00402-000011

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

uploaded picture

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Projekts „Maizes ražošanas procesa modernizācija”

Projekta mērķis: Modernizēt maizes ražošanas procesu.

Projekta Nr. 18-00-A00402-000003

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

uploaded picture

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.